Clagging

 

CLAGGING (KLEVERIGE, INGEDROOGDE UITWERPSELEN ROND EN OVERDE CLOACA)

Bij vogels (vooral grasparkieten) met clagging is sprake van plakkerige, ingedroogdeuitwerpselen die zich rond en over de cloaca van de vogel hebben opgehoopt.

Het gevolg hiervan is dat de vogel zich niet kan ontdoen van z'n faeces en urine.


De afvalproducten hopen zich binnen in de vogel op en eindigen binnen enkele dagen met de dood van de betreffende vogel.

Wat de oorza(a)k(en) van clagging zijn is nog niet geheel duidelijk.


Een mogelijke oorzaak zou een overdaad aan slijmproductie in de onderste deel van de

ingewanden zijn, maar ook andere oorzaken kunnen (nog) niet worden uitgesloten.

Aan de universiteit van Liverpool wordt dan ook nog steeds onderzoek gedaan naar

het verschijnsel clagging. 

  

Therapie:

De droge, plakkerige uitwerpselen dienen niet zomaar losgetrokken te worden, maar moeten zacht gemaakt worden met water endaarna voorzichtig verwijderd worden.

De huid onder de aangekoekte uitwerpselen is dikwijls ontstoken en pijnlijk.


Het aanbrengen van een zachte huidcrème zal de vogel zeker goed doen en in sommige gevallen komt het voor dat de crème verhindert dat er nog meer uitwerpselen aan de vogel blijven kleven. 

Aangekoekte uitwerpselen moeten minstens tweemaal per dag worden verwijderd en dient volgehouden te worden tot genezing is opgetreden.


De enige andere therapie is een behandeling met antibiotica.   Tot op heden zijn er nog geen aanwijzingen dat clagging besmettelijk is.